Ege Üniversitesi Hastanesinde gastrointestinal sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve sağ kalım özellikleri


Creative Commons License

Haydaroğlu A. , Yalman D., Ersin M. S. , Doğanavşargil Yakut B. , Karabulut B. , Ünal N. G. , ...More

Ege Tıp Dergisi, vol.58, pp.58-67, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 58
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Ege Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.58-67

Abstract

Ege niversitesi Hastanesinde gastrointestinal sistem kanserlerinin epidemiyolojik ve sağ kalım özellikleri 

Öz
Amaç:
Ege Üniversitesi Hastanesi (EÜH)’nde 1992-2017 arası gastrointestinal sistem (GİS) kanseri

tanısı ve tedavileri yapılan olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım (GSK) özelliklerinin değerlendirilmesidir.

Gereç Yöntem: EÜKAM tarafından 1992-2017 yılları arasında 19.542 GIS kanser kaydı yapılmıştır. Sınıflandırmalarda ve sağ kalım analizlerinde SEER verileri göz önüne alınmıştır. CANREG 4 programı ile kaydedilen veriler SPSS programına aktarılmış, istatistik analizde Ki-kare yöntemi ve doğrusal modellemeler yapılmış, p<0,05 değeri anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: GİS kanserleri, tüm olgularda ilk sırada (%16,7) yer almaktadır (p<0,0001), erkeklerde ikinci, kadınlarda üçüncü sıradadır. GİS kanserleri içinde en sık kolorektal kanserler (KRK) (%37), mide (%22) ve pankreas (%13) kanseri izlenmektedir. KRK kadınlarda (%38,6), mide kanserleri ise erkeklerde (%22,6) daha sıktır (p<0,0001). Yerleşimler, cinsiyet ve yaş grupları dikkate alındığında, GİS kanserleri erkeklerde 60-69 yaş grubunda (%31), kadınlarda >70 yaş grubunda (%28,6) anlamlı yüksektir (ki-kare: 85,297; p<0,0001). Yirmi yaş ve üzeri erişkin ve çocukluk dönemi kanser yerleşimleri karşılaştırıldığında, çocuklarda karaciğer ve intrahepatik safra yolları (%60,9), erişkinde KRK ilk sıradadır (%37,4) (p<0,00019). Histopatolojik olarak en sık adenokanserler (%70) görülmektedir (p<0,0001). GİS kanserlerinde yıllara göre doğrusal bir artış saptanmıştır (p<0,0001).

Sonuç: EÜH Kanser Kayıt sisteminde GİS kanserleri tüm sistemler arasında birinci sıradadır. GİS kanserleri içinde en sık KRK görülmekte, bunu mide kanserleri izlemektedir. KRK kadınlarda, mide kanseri erkeklerde daha sıktır. GİS kanserleri hastanemizde cinsiyete ve yıllara göre doğrusal bir artış göstermektedir. GİS kanserlerimizde ortalama sağ kalım 25 ay, beş ve 10 yıllık GSK oranları %33,6 ve %25,2’dir.