Roma III Pediatrik Gastrointestinal Semptomlar Ölçeği nin Türkçe ye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


OZGENC F., AKASLAN KARA A., DEMİRAL YILMAZ N. , ONEN Ş. Ş. , ÖĞRETMEN T. , ECEVIT Ç. Ö. , ...More

9. Ulusal Çocuk Gastro Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey