Modeling of Syllogistic Structures


KİRAZOĞLU İ. E. , KIRCALI GÜRSOY N. , GÜRSOY A.

International Marmara Science And Social Sciences Congress, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey

Abstract

The propositions express only a claim, a judgment, a proposal or a declaration. They are linguistic units, which consist of a subject, a predicate, and a conjunction and they have a true or false logical value and proclaim a judgment. Conditional propositions are propositions in which the judiciary depends on a condition. These propositions are formed by combining two simple propositions with the conjunction "if". Syllogism is called the derivation of a provision from two premises through deductive reasoning. In this study, conditional propositions that their structures are syllogistic, are modelled with directional graphs. It is evolved out of proposition “p are q” by accepting that the values of all conditional propositions that used are true. Exemplarily; a list of complex propositions that generate with conditional link is modelled with theory of graph. This graph is calculated in such a way as to nodes express propositions and edges express conditional link between two propositions. In that graph, other propositions that every structures can reach with algorithm DFS (Depth First Search) was argued. As a result, new inferences that cannot appeared in a complex indicated propositions list are analysed and new propositions that are true and emerge after examination are shown.

Önerme, yalnızca bir iddiayı, yargıyı, öneriyi ve bildiriyi dile getiren cümlelere denir. Ayrıca, bir özne, bir yüklem ve bir bağlaçtan oluşan, doğru ya da yanlış bir mantıksal değer taşıyan ve yargı bildiren dilsel birimlerdir. Koşullu önermeler ise yargının bir koşula bağlı olduğu önermelerdir. Bu önermeler, iki basit önermenin “ise” bağlacıyla birleştirilmesiyle oluşur. Sillogism, iki öncülden tümdengelimsel akıl yürütme yolu ile bir hüküm türetilmesine denir. Bu çalışmada, sillogistik yapılardaki koşullu önermeler yönlü graflar ile modellenmiştir. Kullanılan tüm koşullu önermelerin değerlerini doğru kabul ederek “p ise q’dur.” önermesinden yola çıkılmıştır. Örnek olarak, koşullu bağlaç ile oluşturulan karmaşık bir önermeler listesi graf teori ile modellenmiştir. Bu graf, tepeler önermeleri, ayrıtlar da iki önerme arasındaki koşullu bağlacı ifade edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu grafta, DFS (Depth First Search) algoritması ile her bir önermenin ulaşabileceği diğer tüm önermelerin çıkarımı yapılmıştır. Sonuç olarak, karmaşık şekilde sunulmuş bir önerme listesinde anlaşılamayacak olan yeni çıkarımlar graf teori yardımıyla analiz edilmiş ve inceleme sonucu ortaya çıkan ve değerleri doğru olan yeni önermelerin ortaya çıktığı gösterilmiştir.