İlkokul Sosyal Bilgiler Dersinde İçerik Farklılaştırma Aracı Olarak Resfebelerin Kullanımı


Arslan Cansever B.

7.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2020, ss.1-8

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-8

Özet

Bu çalışmanın amacı, ilkokul Sosyal Bilgiler dersinde resfebe (rebus) kullanımının önemi üzerine kuramsal bir bakış açısı ortaya koymaktır. Çalışmanın içeriği, ilkokul programında yer alan Sosyal Bilgiler dersinin kapsamı ile içerik zenginleştirme aracı olarak resfebe ve resfebenin Sosyal Bilgiler dersinde kullanımının yararlarından oluşmaktadır. İlkokul, çocukların aile ortamından sonra daha geniş bir sosyal dünyaya girmesiyle birlikte, ikincil toplumsallaşma sürecinin başladığı bir dönemdir. Ailede geçen birincil toplumsallaşma sürecinin üzerine inşa edilen bu dönem, kültürün unsurlarının öğrenilmesinde merkezi bir rol oynamaktadır. Toplumsal yaşama özgü tutum, davranış, norm, davranış kalıpları ve değerlerin kazandırılmasına yönelik amaçlı ve planlı etkinlikler, bu dönemi önemli kılmaktadır. Çocuk bu dönemde toplumsal farkındalık kazanmanın yanı sıra akademik bakımdan temel bilgi ve becerileri edinmekte, ayrıca gerek doğa gerekse sosyal bilimlere ilişkin temel algıları da yine bu dönemde oluşmaya başlamaktadır. İlkokul programları, akademik anlamdaki bu temel bilgileri biçimlendirmeye yönelik olarak yapılandırılmaktadır. Bu bağlamda Sosyal Bilgiler dersi de 4. sınıftan itibaren programda yer verilen derslerden biridir. Sosyal Bilgiler dersinin içeriğini, antropoloji, coğrafya, sosyoloji, tarih, vb. birçok disiplin oluşturmaktadır. Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin toplumsal yaşam ile eğitim kurumlarını biçimlendirmesi, yeni kuşak tanımlamalarını da beraberinde getirmiştir. Farklı adlandırmaların yapıldığı bu yeni kuşakların eğitim gereksinimlerine bakıldığında, öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesi ve farklılaştırılmasına yönelik eğilimlerin olduğu görülmektedir. Bu çerçevede resfebelerin Sosyal Bilgiler ders içeriğini zenginleştirme, çeşitlendirme ve farklılaştırmada kullanılabilecek, öğretim materyalleri olduğu söylenebilir. Resfebeler Sosyal Bilgiler dersine ilişkin kavramların öğretiminde etkili, ilgi çekici ve merak uyandırıcı olabilir.