Seed Treatment Technologies Volume 3


Urkan E. , Güler H. , Tozan M.

Tohum Tohumculuk ve Teknolojileri Cilt 3, Dr. Erkan URKAN,Doç. Dr. Hüseyin GÜLER,Prof. Dr. Müjdat TOZAN, Editör, Arkadaş Yayınevi, Ankara, ss.1529-1540, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Arkadaş Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.1529-1540
  • Editörler: Dr. Erkan URKAN,Doç. Dr. Hüseyin GÜLER,Prof. Dr. Müjdat TOZAN, Editör

Özet

İyi tasarlanmış bir tarım sisteminde verimliliği arttırmaya yönelik en önemli işlemlerden birisi de şüphesiz bitki ve ürün korumadır. Kültür bitkilerinde çeşitli hastalık ve zararlı etmenlerinden meydana gelen zararın yaklaşık %35 oranında olduğu düşünülürse, tarımsal savaşın önemi daha da iyi anlaşılır (Öncüer,1995).

Tarımsal savaşta kullanılan birçok teknik ve yöntem vardır. Kullanılan teknikler temel olarak ürüne ve hastalık-zararlı etmenlerine göre belirlenir. Verimi yüksek ve sağlıklı bir bitki yetiştirmenin her şeyden önce sağlıklı ve kaliteli tohumlukların kullanılması ile mümkün olabileceğinin anlaşılmasından sonra tohumlukları korumaya yönelik uygulamalar daha çok önem kazanmıştır.

İlk tohum ilaçlama uygulamalarının eski Mısırlılar ve Romalılar döneminde soğan özsuyu kullanılarak yapıldığı belirtilmektedir. Daha sonra 1600’lü yılların ortalarına kadar tuzlu su kullanılmış, 1700’ lü yılların ortasında bakırlı preparetlar kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde hala kullanılmakta olan termoterapi uygulamaları ise, 1765 yılı ortalarında sıcak su kullanılarak Almanya- Wittenberg’de başlamıştır. (Çizelge 1)

Tohum ilaçlama, tohumlukları fungal saldırılardan ve haşere zararlarından korumak amacıyla yapılır. Sterilize edilmemiş veya fümigasyon uygulanmamış topraklarda mantar, bakteri, zararlılar ve tohuma zarar verebilecek diğer organizmalar bulunabilir. Tohum ilaçlama ile üründe verim ve kalite artışı sağlanarak karlılık arttırılmaktadır. Günümüz tohum ilaçlama ürünleri, güvenlik ve etkinlik standartlarına sahiptir. Kullanılan etkili maddenin etkinliğininin sürekliliği, geniş spektrumlu olması ve sistemik olması önem taşımaktadır. İlaçlamadan sonra tohumluğun canlılığının devamı ve kaliteli bir bitki yetiştirme olanağı  ile fungal hastalıklara karşı dayanımın arttırılması sağlanır.