Siyasal Liderlerin Retorik Stratejileri Kullanımı: Süleyman Demirel Örneği


Uçak A.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.688

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.688

Özet

 

Retorik, sözlük anlamı ‘’söz söyleme sanatı’’, ‘’hitabet sanatı’’ olarak açıklanabilen; ilk sistematik örneklerini Antik Yunanistan ve Antik Roma dönemlerinde veren bir disiplindir.

Retorik, siyasal iletişimde önemli bir yer tutmaktadır. Siyasal liderler, gerek bir meseleyi tartışmak, gerek rakiplerini eleştirmek, gerekse seçim dönemlerinde seçmenleri etkilemek için farklı retorik stratejilere başvururlar. Fikirlerini savunmak için bazen rakamlara, istatistiklere, somut gerçeklere; bazen suçlamalara ve duygusal mesajlara başvururlar. Tarihi veya güncel bir konu hakkında değerlendirmelerde bulunurken; seçim vaatlerini anlatırken, retoriği kullanırlar.

Bu çalışmada, siyasal liderlerin hangi dilsel retorik stratejileri kullandıkları,  1991 Genel Seçimlerine son 1 ay kala olan dönemde Süleyman Demirel’in ulusal gazetelerde yayımlanan siyasal afişleri ele alınarak incelenecektir.