Irritabl Barsak Sendromu: Tanı ve Güncel Tedavi Y aklaşımları


TURAN İ.

Uluslarası Sağlıklı Beslenme Kongresi, 5 - 07 Ekim 2017