Sıvılaştırılmış Hümik Madde (SHM), Poliakrilamid (PAM) ve Polivinilalkol’ün (PVA) Yüzey Akış ve Toprak Kayıpları Üzerine Etkilerinin Kıyaslanması


Yönter G. , Houndonougbo M. H.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.57, ss.351-358, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 57 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.20289/zfdergi.580533
  • Dergi Adı: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.351-358

Özet

Amaç: Bu çalışmada, sıvılaştırılmış hümik madde, poliakrilamid ve polivinilalkol’ün

laboratuvar tipi bir yapay yağmurlayıcı kullanarak yüzey akış ve toprak kayıpları üzerine

etkilerini belirlemek amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Bu araştırmada, % 9 eğimli 30x45x15 cm boyutundaki erozyon

tavalarına 7 cm kaba çakıl yerleştirilmiştir. Kaba çakılın üzerine geçirgen bir bez

serildikten sonra, 8 mm elekten geçirilen toprak örneği yerleştirilmiştir. Sıvılaştırılmış

humik madde, PAM ve PVA çözeltileri (0, 1, 2 ve 4 ml l-1; 100 ml) toprak yüzeyine bir el

tipi pompa ile 2 tekrarlı olarak eşit dağılacak şekilde püskürtülmüştür. 1 saat süresince

laboratuvar tipi yapay yağmurlayıcı ile 40 mm h-1 yapay yağış uygulanmıştır. Yüzey akış

başlangıç zamanları bir kronometre ile ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Yüzey akış ve toprak

kayıpları hesaplanmış ve çizelgeler haline getirilmiştir.

Bulgular: Bu çalışmada, sıvılaştırılmış hümik madde, PAM ve PVA uygulamaları yüzey

akış ve toprak kayıplarını önemli düzeylerde azaltmıştır.

Sonuç: Yüzey akış ve toprak kayıpları bu çözeltilerin kullanılmasıyla azalmıştır. Bu

nedenle, sıvılaştırılmış hümik madde, PAM ve PVA çözeltileri erozyonun azaltılmasında

kolaylıkla kullanılabilir.

ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to determine the effects of liquated humic substance,

polyacrylamide and polyvinylalcohol on runoff and soil losses by using a laboratory

type rain simulator.

Material and Methods: In this study, the 7 cm coarse gravel was placed into the erosion

pan, which sized 30x45x15 cm, sloped of 9 %. After laying a permeable clothe on the

coarse gravel layer, soil samples which were thought to the 8 mm sieve, were placed

into the erosion pan. Liquated humic substance, PAM and PVA solutions (0, 1, 2 and

4 ml l-1; 100 ml) were sprayed uniformly on soil surface by a hand type pump with 2

replicated. 40 mm h-1 of artificial rainfall was applied during 1 hour by a laboratory type

rainfall simulator. The runoff start time is measured with a stopwatch. Runoff and soil

losses were calculated and tabulated.

Results: In this study, liquated humic substance, PAM and PVA treatments decreased

runoff and soil loss significant levels.

Conclusions: Runoff and soil loss were decreased by using these solutions Therefore,

liquated humic substance, PAM and PVA solutions can be use reducing the erosion

easily.