Aydın İlinde Turunçgil Alanlarında Turunçgil Nematodu [Tylenchulus semipenetrans (Cobb, 1913) (Tylenchida: Tylenchulidae]’nun Yayılısı ve Popu¨lasyon Yoğunlukları


KESİCİ M. A. , KARAGÖZ M., KAŞKAVALCI G.

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi-Turkey 6thPlant Protection Congress with International Participation, Konya, Turkey, 05 September 2016, pp.222

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.222