Okul Öncesi Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi Programının Öğretmenlerin Bakış Açısıyla İncelenmesi


Creative Commons License

Karabay Ocak Ş. , Arda Tuncdemir T. B.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.47, no.47, pp.51-67, 2018 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 47 Issue: 47
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.51-67

Abstract

The aim of this study is to assess in the view of teacher’s thoughts on the content, the aims, the effectiveness, the difficulties of implementation, and the contributions of the Preschool PATHS Program (The Preschool Promoting Alternative Thinking Strategies Curriculum – PATHS)  (Domitrovich, Greenberg, Cortes ve Kusche, 2005) which is one of the preventive intervention programs proved scientifically to be efficient many times and used commonly. Participant group consisted of ten preschool teachers. Quantitative and qualitative methods were used in the study. As data collection tools, Teacher Interviews, The Teacher Satisfaction Survey and the Teacher Self Report are used in this research. Collected data was assessed by using descriptive analysis method. The program has a quite effective function in enrichment of preschool curriculum when teachers’ views about effectiveness, the content, aims and contributions of the Preschool PATHS program were considered. Teachers at a high ratio expressed their satisfaction that the program improved children’s self-esteem, problem solving skills and their awareness for their feelings and their behaviors. Moreover, it was determined that teachers were in agreement that this program provided contributions in their personal life in terms of their own emotion regulations and problem solving.

Bu makalenin amacı okul öncesi dönemde yaygın olarak kullanılan bilimsel açıdan pek çok defa etkililiği kanıtlanmış, temel önleyici müdahale programlarından biri olan Okul Öncesi Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi (ADSD) (The Preschool Promoting Alternative Thinking Strategies Curriculum - PATHS) Programı’ nın pilot uygulama süreci içindeki etkililiğini, uygulamada karşılaşılan güçlükleri, içeriğini, amaçlarını ve katkılarını öğretmenlerin bakış açısıyla tartışmaktır. Betimsel yöntemin kullanıldığı çalışmada odak grup görüşmesi ve anket teknikleri ile veriler toplanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Öğretmen Görüşme Formu”, “Öğretmen Memnuniyet Anketi” ve “ Öğretmen Bilgi Formu” kullanılmıştır. ADSD eğitimlerine katılmış ve program uygulamasını henüz tamamlamış olan 10 okul öncesi öğretmeni çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Öğretmenler, ADSD Programının içeriğini, amaçlarını ve etkililiğini değerlendirdiklerinde bu programın okul öncesi eğitim programını zenginleştiren bir niteliğe sahip olduğunu rapor etmişlerdir. Programın sadece mesleki yaşamlarına katkılar sağlamadığını aynı zamanda kişisel yaşantılarını da olumlu yönde etkilediği görüşünde hem fikir olmuşlardır. Eğitim sürecinde bu programa daha uzun süre yer vermeye yönelik bir isteklilik içinde olduklarını belirtmiştirler.