Düşmeler ve Düşmelere Bağlı Yaralanmaların Azaltılması için Kanıt Temelli Uygulama Önerileri


Creative Commons License

Öden T. N. , Yavuz Van Giersbergen M.

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, vol.18, no.1, pp.17-40, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 18 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi
  • Page Numbers: pp.17-40

Abstract

Düşme, bir kişinin ansızın, istemeden zemin ya da başka bir alt seviyeye gelmesiyle oluşan olaydır. Düşmeler, global olarak önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü, düşmeleri önlemek için daha güvenli çevre oluşturulmasını, birey ve toplumun eğitimini, düşme ile ilgili araştırmaların arttırılmasını ve riski azaltmak için uygun politikalar oluşturulmasını önermektedir. Düşmeler ve düşmelere bağlı yaralanmalar sağlık kurumlarında da son derece problem yaratan unsurlardır. Hastane yatışlarında %84’ün üzerinde düşme ile ilişkili olaylar yaşanıyor olup, bu düşmelerin %32’si yaralanmaya neden olmakta, %4-6’sı ise ciddi yaralanmalar (kırık, subdural hematom vb.) veya ölümle sonuçlanmaktadır. Hastanelerde sıklıkla yaşlı bireylerde düşme oranları fazla olsa da özellikle yoğun bakım, onkoloji ve dahili birimlerdeki genç bireyler de yüksek risk grubundadır. Hemşireler, sağlık bakımında hasta düşmelerinin önlenmesi ve yaralanmaların azaltılmasında önemli role sahiptirler. Düşmelerin ve düşmelere bağlı yaralanmaların azaltılması ancak evrensel güvenlik önlemlerinin alınması, kurumsal politikaların geliştirilmesi, hemşirelik tanılarının konulması, değerlendirmesi ve hasta bakım yaklaşımlarının uygulanmasıyla mümkün olabilir. Kanıt temelli bilimsel veriler ışığında verilen bakım ile hasta bakım standartlarını yükselterek düşme ve düşmeye bağlı yaralanmalar azaltılabilir. Bu makalede, düşmelerin önlenmesi ve düşmelere bağlı yaralanmaların azaltılması için güncel kanıt temelli uygulama önerileri okuyucularla paylaşılacaktır.