Çiçek Soğanlarında Fusarium oxysporum Schltdl ’nin Moleküler Yöntemlerle Saptanması


Creative Commons License

Sağlam A., Tosun N.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.55, ss.281-289, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 55 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.20289/zfdergi.392047
  • Dergi Adı: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.281-289

Özet

Türkiye, dünyanın üç önemli gen merkezinin kesisme noktası olan bir bölgede bulunması nedeniyle bitki genetik kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Ülkemizin tür zenginliği içinde doğal çiçek soğanlarının ayrı bir yeri vardır. Bu bitkiler yüzyıllardır tıbbi amaçlarla kullanılmasına karşın, kış aylarında çiçeklenmeleri nedeniyle geniölçüde bahçelerde süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır. Yaprak lekesi, kök çürüklüğü ve solgunluk etmenleri gibi birçok patojeni bünyesinde barındıran soğanlı süs bitkilerinde yaygın olarak görülen Fusarium solgunlukları her yıl büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Etmenin tanısında uygulanan mevcut izolasyon ve teşhis çalışmaları yaklaşık bir hafta sürmekte ve tür bazında teşhisleri zor olmakta, ayrıca patojenite testleri ile bu süre uzamaktadır. Spor yapılarına bakılarak gerçekleştirilen bu teşhis yöntemlerinin çok fazla zaman, emek ve taksonomik uzmanlık gerektirmesi, daha hassas, güvenilir ve hızlı olan PCR tekniklerinin çalışmamızda tercih edilmesine sebep olmuştur. Bu çalışma ile günümüzde birçok alanda yaygın kullanımı olan hem geleneksel PCR hem de Real-Time PCR yöntemi ile Fusarium oxysporum Schltdl izolatının hızlı ve doğru şekilde tespiti gerçekleştirilmiş ve sekanslama. ile yöntemin geçerliliği ortaya konulmuştur.

In this study conducted with Gladiolus L., Lilium L., Tulipa L., Iris L. And Hyacinthus, Fusarium oxysporum Schlecht microconidia, Fusarium oxysporum Schlecht chlamydospore and reference Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. tulipae (FOT) isolates have been detected by conventional PCR and Real-time PCR as the first time. In addition, mycelial effectiveness of fludioxonil 100g/L, fludioxonil 25g/L+metalaxyl-M 10g/L, quinosol %50, prothioconazole 250g/L+tebuconazole 150g/L, prochloraz 500g/L, hydrogen peroxide %0.49+colloidal silver %0.03 and Lactobacillus acidophilus 781.18g/L on 7 different  Fusarium spp. isolates were evaluated in vitro..It was determined in vivo trials that all preparates do not inhibit vegetative growth on flowerbulbs.