Tabakhanelerde Depolama Sırasında Gelişen Bazı Fungusların Koruma Piklesi ve Kromla Tabaklama Aşamasında Deride Oluşturukları Pigmentasyonun İncelenmesi An Inverstigation For Some Fungi s Pigment Formation on Pickled Pelts and Wet Blues During Storage Periods at Tanneries


KARABOZ İ. , GÜLÜMSER G. , BAYRAMOĞLU E. E.

E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2003
  • Dergi Adı: E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi