Su Ürünlerinde Aeromonas ve Plesiomonas Cinsi Mikroorganizmalar ve Etkileri


Creative Commons License

Kılınç B.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , cilt.36, ss.191-199, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 36 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.12714/egejfas.2019.36.2.12
  • Dergi Adı: Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.191-199

Özet

Aeromonas ve Plesiomonas cinsi bakteriler su ürünlerinde yaygın bulunan bakteri grubudur. Bu mikroorganizmaların patojen türleri insanlarda hastalık ve enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Bu nedenle yapılan bu derleme çalışmasında; Aeromonas vePlesiomonas cinsi mikroorganizmaların bulaşma kaynakları, bu mikroorganizmaların sularda, su ürünlerinde ve depolanan su ürünlerinde bulunmasının tanıtılması amaçlanmıştır. Ayrıca Aeromonas ve Plesiomonas cinsi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklar ve bu mikroorganizmaların kontrolü için uygulanan yöntemler üzerine yapılan çalışmalar incelenmiştir.