Ebelik Eğitiminde Sanal Gerçeklik


Öner S., Çeber Turfan E.

e-Sağlık Ebelik Dergisi, vol.9, no.34, pp.70-73, 2019 (National Non-Refereed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 9 Issue: 34
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : e-Sağlık Ebelik Dergisi
  • Page Numbers: pp.70-73

Abstract

Özet

Sanal gerçeklik; 3 boyutlu resimlerin

ve animasyonların bilgisayar ortamında

teknolojik araçlarla birlikte kullanılarak

insanların zihinlerinde gerçek

bir ortamda bulunma hissini vermesi

ve bu ortamdaki nesnelerle etkileşime

geçebilmelerini sağlayan teknoloji

olarak tanımlanmaktadır. Bu teknolojinin

ebelik, hemşirelik gibi beceri

gerektiren uygulama alanlarına sahip

meslekler için önemi büyüktür. Sanal

gerçeklik simülasyonları sayesinde

profesyonel meslek adaylarının beceri

kazanımlarını artırarak öğrenmede

kalıcı gelişim sağlanmaktadır. Özellikle

klinikte nadir gördükleri vakaların simülasyonu

veya klinik ortam yetersizliği

nedeniyle tekrar edemedikleri

becerileri kazanmaları açısından sanal

gerçeklik uygulamalarının önemli olduğu

belirtilmektedir. Bu derlemede;

sanal gerçeklik kavramı, ebelik eğitiminde

sanal gerçeklik uygulamalarının

önemi hakkında bilgi verilerek

ebelik mesleğine sağlayabileceği katkıların

tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanal gerçeklik,

Ebelik, Ebelik eğitimi.