Yaşlı Nüfus Oranı En Yüksek Beş Ülke ve Türkiye’xxnin Ulusal Demans Politikalarının Eğitim Vizyonları Bakımından İncelenmesi


KARACA O. , ÇALIŞKAN S. A.

Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 22 - 23 Mart 2017