İleri evre küçük hücreli dışı akciğer karsinomunda sisplatin etoposid ile mitomisin ifosfamid sisplatin kombinasyonlarının karşılaştırılmasıTuberk Toraks


ÇOK G. , GÖKSEL T. , SOYER S. , ATİL H. , GÜZELANT A. F. , AYSAN T.

Tuberk Toraks, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: Tuberk Toraks