CVID ve doğal immünite: nötrofil göçü ve oksidatif burst aktivitesi, adezyon molekülleri (CD11a, CD18), NK hücre fonksiyonları ve NKT hücreler


Kütükçüler N. , Azarsız E. , Karaca N. , Aksu G. , Koturoğlu G.

1. Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 09 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey