Effects of salinity on iceberg lettuce production in floating hydroponics


Gül A. , Öztekin G. B. , Tüzel Y. , Tüzel İ. H. , Tepecik M.

Acta Horticulturae, ss.75-84, 2020 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)