CLOTHES AS A MEANS OF EXPRESSION IN ART


Haylamaz G. , Kozbekçi Ayranpınar S.

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.38, pp.477-488, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 38
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.7816/ulakbilge-07-38-02
  • Title of Journal : Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.477-488

Abstract

When we look at art history, we see that the human image in works of art is depicted with textiles and clothes. The clothes, which directly represent the body in daily life, carries the traces of the individual and cultural identity of the user, and it also has symbolic meanings that convey intellectual messages and transfer aesthetic and philosophical discourse. The artist can reveal the form of the clothes or itself as a work of art for the purpose of emphasizing, criticizing and changing these symbolic meanings. When evaluated in terms of plastic criteria, clothes express a plastic value that is limited within its own structure to the shape of the body first. This research addresses the aesthetic, plastic and conceptual values that artists want to convey and express the clothes as a means of expression in painting, sculpture and fiber art. Interpretations of artists and art critics will be given through various selected works. Keywords: Art, Means of expression, Aesthetics, Clothes
Sanat tarihine baktığımızda yapıtlarda insan imgesinin tekstil ve giysiyle betimlendiğini görürüz. Günlük yaşam içerisinde bedeni doğrudan temsil eden giysi, kullanıcının bireysel ve kültürel kimliğinin izlerini taşır. Aynı zamanda düşünsel mesajlar ileten, estetik ve felsefi söylem iletebilen sembolik anlamlara da sahiptir. Sanatçı bu sembolik anlamları vurgulamak, eleştirmek, değiştirmek gibi amaçlarla giysinin formunu veya kendisini eser olarak ortaya koyabilir. Plastik ölçütler açısından değerlendirildiğinde, giysi; kendi yapısallığı içerisinde öncelikle bedenin biçimiyle sınırlandırılmış plastik bir değeri ifade etmektedir. Araştırmada, sanatçıların resim, heykel ve lif sanatında giysiyi ifade aracı olarak yorumlamaları ve bu yolla iletmek istedikleri estetik, plastik, kavramsal değerler üzerinde durulacaktır. Seçilmiş çeşitli eserler üzerinden, sanatçıların ve sanat eleştirmenlerinin yorumlarına yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, İfade aracı, Estetik, Giysi