Fiber post simantasyonunda mikrosızıntı ve bağlanma dayanımı korelasyonu


KARAÇOLAK G. , TÜRKÜN L. Ş. , TÜRKÜN M. , KÜMBÜLOĞLU T. Ö.

22. uluslararası dişhekimliği kongresi, 19 - 21 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper