HEMŞIRELIK TANILARI HAKKINDAKI GÖRÜŞLER ÖLÇEĞI’NIN TÜRKÇE FORMUNUNGEÇERLIK VE GÜVENIRLIĞININ İNCELENMESI


ZAYBAK A. , GÜNAY İSMAİLOĞLU E., EROL A., ÖZDEMİR H.

6. ULUSLARARASI 17. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, 19 - 21 Aralık 2019