Type 1 Diabetes and Celiac Disease Coexist: Case Report


Creative Commons License

Atik Altınok Y. H. , Gökşen Şimşek R. D.

Beslenme ve Diyet Dergisi, vol.48, no.3, pp.119-125, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 48 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.33076/2020.bdd.1431
  • Title of Journal : Beslenme ve Diyet Dergisi
  • Page Numbers: pp.119-125

Abstract

ype 1 diabetes and celiac disease are the most common pediatric autoimmune diseases. The prevalence of celiac disease
in children and adolescents with type 1 diabetes is higher than in the general population. Since celiac disease is usually
asymptomatic in children with type 1 diabetes, most cases are only diagnosed by celiac disease screening. A gluten-free
diet is the only treatment method. Family/caregivers should receive dietary counselling on gluten-free dietary practices and
carbohydrate counting to ensure good metabolic control and maintenance of growth, by an experienced dietitian. In this
article, a case with Type 1 diabetes and celiac disease is presented
Tip 1 diyabet ve çölyak hastalığı en yaygın pediatrik otoimmün hastalıklardır. Tip 1 diyabetli çocuk ve ergenlerde çölyak
hastalığı sıklığı genel popülasyondan daha yüksektir. Tip 1 diyabetli çocuklarda çölyak hastalığının genellikle asemptomatik
olması nedeniyle, çoğu olgu yalnızca çölyak hastalığı taraması ile tanı alır. Glutensiz diyet tek tedavi yöntemidir. İyi
metabolik kontrol ve büyümenin devamını sağlamak için aileye/bakımdan sorumlu bireylere yeterli-dengeli glutensiz diyet
uygulamaları ve karbonhidrat sayımı konularında danışmanlık bu konuda deneyimli diyetisyen tarafından verilmelidir. Bu
makalede, tip 1 diyabet ve çölyak hastalığı olan olgu sunulmuştur

hastalığı sıklığı genel popülasyondan daha yüksektir. Tip 1 diyabetli çocuklarda çölyak hastalığının genellikle asemptomatik olması nedeniyle, çoğu olgu yalnızca çölyak hastalığı taraması ile tanı alır. Glutensiz diyet tek tedavi yöntemidir. İyi metabolik kontrol ve büyümenin devamını sağlamak için aileye/bakımdan sorumlu bireylere yeterli-dengeli glutensiz diyet uygulamaları ve karbonhidrat sayımı konularında danışmanlık bu konuda deneyimli diyetisyen tarafından verilmelidir. Bu makalede, tip 1 diyabet ve çölyak hastalığı olan olgu sunulmuştur.