Cerrahi Hastalarının Hemsirelik Bakımından Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi


Kayrakçı F., ÖZŞAKER E.

8.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2013

  • Basıldığı Ülke: Türkiye