GEBELIK, DOĞUM VE DOĞUM SONU DÖNEMDEGELENEKSEL VE TAMAMLAYICI UYGULAMALAR


Çeber Turfan E.

e-SAĞLIK Ebelik Dergisi, cilt.10, ss.14-19, 2019 (Hakemsiz Dergi)

  • Cilt numarası: 10 Konu: 36
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: e-SAĞLIK Ebelik Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.14-19

Özet

ÖZET

Geleneksel ve tamamlayıcı uygulamaların

sağlık-hastalık durumunda

toplumdaki bireyler tarafından sıklık

ile kullanıldığı bilinmektedir. Bu uygulamaların

bazıları üreme çağındaki

kadınlar tarafından gebelik, doğum ve

doğum sonu süreçlerde de uygulanmaktadır.

Ebelerin bu uygulamalar

hakkında bilgilerinin olması, toplumda

yer bulan bu uygulamalar ile ilgili

olarak, gebe, bebek ve kadın için faydalı

uygulamaları desteklemesi, faydası

olmayan uygulamaları sorgulaması

ve zararlı uygulamaların yapılmasını

önlemesi için gereklidir. Bu kapsamda,

derlemede fiziksel veya zihinsel geleneksel

ve tamamlayıcı uygulamaların

tanımlanması, kullanım durumlarının,

hangi uygulamanın hangi durumlarda

kullanıldığının belirtilmesi amaçlanmıştır.

Gebelik, doğum ve doğum sonu

süreçlerde kullanılabilecek geleneksel

ve tamamlayıcı yöntemler ile bu yöntemlerin

uygulanmasında dikkat edilecek

noktaları belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: gebelik, doğum,

doğum sonu dönem, tamamlayıcı uygulamalar