Keçilerden Toplanan Kedi Pirelerinin (Ctenocephalides felis) Genetik Çeşitliliğinin COX1 Gen Analizi ile Araştırılması


Güvendi M., Can H. , Köseoğlu A. E. , Kandemir Ç., Taşkın T., Manyatsi P. B. , ...More

Uluslararasi 22. Parazitoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 11 - 15 October 2021, pp.294

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.294

Abstract

Pireler, 16 ailede 2500'den fazla türle Siphonaptera takımında sınıflandırılan, özellikle memeli ve kuşlarda kan emen ektoparazitler olup Antarktika dahil tüm kıtalar, çöller, tropik yağmur ormanları ve kutup tundraları gibi çeşitli habitatlarda yayılış gösterirler. Pireler, bartonelloz, fare tifüsü ve bubonik veba gibi çok sayıda zoonotik hastalıkların bulaşında vektör olarak rol oynarlar. Özellikle Pulex irritans, Ctenocephalides canis ve Ctenocephalides felis halk sağlığı açısından önemli olan kozmopolit pire türleri olarak kabul edilirler. Hem veteriner hem de tıbbi öneme sahip kozmopolit pire türü C. felis içerisinde morfolojik ve moleküler genetik analizler ile dört alt-tür olduğu saptamıştır (C. felis felis (Bouche), C. felis strongylus (Jordan), C. felis orientis (Jordan) ve C. felis damarensis). Pirelerde bulunan mitokondriyal DNA'nın cox1 (sitokrom c oksidaz I) ve cox2 (sitokrom c oksidaz II) bölgeleri moleküler identifikasyon, taksonomi, biyocoğrafya, genetik çeşitlilik, popülasyon yapısı ve filogeni alanlarında barkodlama amaçlı kullanılmaktadır. Bu çalışmada da önceki bir çalışma için İzmir ilinde keçilerden toplanan ve morfolojik ve moleküler identifikasyon yöntemi ile C. felis olarak tanımlanan pire örneklerinin mitokondriyal cox1 geninin analiz edilerek C. felis alt-türünün ve genetik çeşitliliğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç için, 204 adet keçi piresi örneğinin cox1 gen bölgesi polimeraz zincir yöntemi (PZR) ile amplifiye edilmiş ve amplifiye edilen ürünler saflaştırıldıktan sonra hizmet alımı ile sekanslanmıştır. Sonuç olarak elde edilen sekans verileri kullanılarak NCBI üzerinde BLAST analizi ile tüm örneklerin C. felis felis olduğu saptanmıştır. Referans örnekler ile filogenetik analiz gerçekleştirildiğinde, tüm örneklerin Lawrence et al., 2019 tarafından rapor edilen sekiz farklı Clade arasında “Clade I” içerisinde kümelendiği görülmüştür. Bunun yanı sıra gerçekleştirilen haplotip analizinde örneklerin iki farklı haplotip içerisine yerleştiği belirlenmiştir. Sonuç olarak elde edilen bulgularla, C. felis felis alt-türü tanımlanması yanında bu alt-türün sadece Clade I içerisinde yer alması ve 2 farklı haplotip göstermesi sebebiyle genetik çeşitliliğinin yüksek olmadığı sonucuna varılmıştır. Anahtar kelimeler: Ctenocephalides felis felis, PZR, cox1, haplotip, Clade 1 Teşekkürler: Bu çalışma Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir (Proje numarası: TGA-2019-20233). Kaynaklar 1. Lawrence AL, Brown GK, Peters B, et al. High phylogenetic diversity of the cat flea (Ctenocephalides felis) at two mitochondrial DNA markers. Med Vet Entomol. 2014 Sep;28(3):330-6. doi: 10.1111/mve.12051. Epub 2014 Feb 19. PMID: 24548270. 2. Lawrence AL, Webb CE, Clark NJ, et al. Out-of-Africa, human-mediated dispersal of the common cat flea, Ctenocephalides felis: The hitchhiker's guide to world domination. Int J Parasitol. 2019, 49(5):321-336.