Contributions to the Flora of Kozak Plateu and Madra Mountain (Bergama/Izmir)


Creative Commons License

Eriz (Evlilik Öncesi Soyadı Kırca) A., Eriz Ö., Özdöl T., Yıldırım H.

Herbarium Turcicum, vol.1, no.1, pp.1-11, 2022 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.26650/ht.2022.3003
  • Title of Journal : Herbarium Turcicum
  • Page Numbers: pp.1-11

Abstract

This study was carried out to contribute to an understanding of the flora of Kozak Plateau and Madra Mountain. A total of 689 plant samples were collected in the study area between 2018 and 2019. A total of 147 genera belonging to 47 families and 244 plant taxa under these genera were identified. Three of these taxa are Pteridophyta and 241 are Magnoliophyta. Magnoliophyta taxa consist of 3 Gymnospermae and the 238 Angiospermae. Angiosperm taxa consist of 1 Magnolid, 29 monocot, and 208 dicotyl taxa. A total of 2 endemic species have been identified. These are Stachys cretica subsp. smyrnaea/izmirdeliçayı (Lamiaceae) and Stipa cacuminis/egekılaçı (Poaceae). The endemism rate is 1.2%. There is great destruction in the study area due to both human activities and intense grazing. The destruction of nature is quite high on the basis of habitat, especially due to the production of stone pine grown on the Kozak Plateau. The Kozak Plateau has 17 villages in total. The most important livelihoods of the people living here are stone pine seeds production, the granite business, forestry work, animal husbandry and transhumance activities. In the study area, which is dominated by the Mediterranean climate, stone pine forests can be seen at altitudes up to 700 meters. This situation affects the under forest flora considerably and has reduced the vegetation structure of the region. 60-65% percent of the transhumance activities are cattle breeding. The village pastures and grazing areas on the Kozak Plateau and Madra Mountain damage the vegetation structure in the region. Cutting down trees by the local people for plantation harms the natural vegetation.

Bu çalışma Kozak Yaylası ve Madra Dağı’nın florasına katkı amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanından 2018-2019 tarihleri arasında toplam 689 adet bitki örneği toplanmıştır. Toplam 47 familyaya ait 147 cins ve bu cinsler altında yer alan 244 bitki taksonu tespit edilmiştir. Florayı oluşturan taksonların 3’ü Pteridophyta, 241’i Magnoliophyta bölümündendir. Magnoliophyta bölümünde bulunan taksonların 3’ü Gymnospermae ve kalan 238’i ise Angiospermae taksonlardır. Angiyosperm taksonların 1’ i Magnolid olmak üzere 29’u monokotil ve 208’ i dikotil taksonlardan oluşmaktadır. Toplamda 2 tane endemik tür tespit edilmiştir. Bunlar, Stachys cretica subsp. smyrnaea/izmirdeliçayı (Lamiaceae) ve Stipa cacuminis/egekılaçı (Poaceae)’dir. Endemizm oranı %1,2’dir. Çalışma sahasında gerek çeşitli insan faaliyetleri ve yoğun otlatma nedeniyle büyük bir tahribat vardır. Özellikle Kozak Yaylası’nda yetirştiriciliği yapılan fıstık çamı üretiminden dolayı doğa tahribatı, habitat bazında oldukça fazladır. Kozak yaylasında toplamda 17 köy bulunmaktadır. Burada yaşayan halkın en önemli geçim kaynakları; çam fıstığı üretimi, granit işletmeciliği, orman işçiliği, hayvancılık ve yaylacılık faaliyetleridir. Akdeniz iklimi hakimiyetindeki çalışma sahasında 700 metre rakımlara kadar fıstık çamı ormanları yoğunlukla görülmektedir. Bu durum orman altı florasını oldukça etkilemekte olup bölgenin bitki örtüsü yapısını zayıflatmıştır. Yaylacılık faaliyeletlerinin %60-65’ini büyükbaş hayvancılık oluşturmaktadır. Kozak yaylasında ve Madra Dağı’nda açılan köy meraları, otlatma alanları bölgedeki bitki örtüsü yapısına zarar vermektedir. Yöre halkı kendilerine tarım alanı oluşturmak için bölgedeki ağaçları kesmektedir ve doğayı tahrip etmektedirler.