Özel eğitim kurumlari denetim rehberinin yasal belgeler ve alanyazin temelinde tutarliliğinin incelenmesi


Creative Commons License

Tonbul Y. , Çalışkan Y. E.

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.1, pp.214-232, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.19160/ijer.806889
  • Title of Journal : e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.214-232

Abstract

Bu araştırmada Özel Eğitim Kurumları Rehberlik ve Denetim Rehberinin alanyazın ve yasal belge temelli olarak analiz edilerek uyumsuzlukların saptanması ve önerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma dokümanını ‘‘Özel Eğitim Kurumları Rehberlik ve Denetim Rehberi’’ oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi kullanılmış, veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Denetim rehberi dört bölümden oluşmaktadır. Rehberin her bölümündeki alt başlıklardaki ifadeler anlamlı bütünler oluşturacak şekilde ayrı ayrı analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; denetim rehberinin yasal belgelerle çok sayıda tutarsızlığı saptanmıştır. Denetim rehberinin alanyazınla genel olarak tutarlılığa sahip olduğu ve denetim bilimine ilişkin üretilen bilgiler rehberde yer almakla birlikte, alanyazına içerik eksikliği, aykırı/uyumsuz durum ve kavram tutarsızlığı kodlarında tutarsızlıklar saptanmıştır. Yasal belgelerle en fazla tutarsızlık, yasal dayanak belirsizliği, yasal boşluk ve yasal belgelere göre güncel olmama kodlarında bulunmuştur. Bulgular, ilişkili kuramlarla ve literatür bulguları ile desteklenerek tartışılmış ve öneriler geliştirilmiştir. Keywords: Eğitim denetimi, Denetim rehberi, Özel eğitim, Müfettişler