Hiperplastik Pulpitis Gözlenen Bir Olguda Parsiyel Pulpatomi Tedavisinin Başarısının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu


ÜNGÜDER e., KAVAL M. E.

Uluslararası Endodonti Kongresi, 11 - 14 Mayıs 2017