Mütekaddimîn Dönemi Kelâmında Ruh, Nefs ve Beden İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: İmam Mâtürîdî Örneği


O. N. D.

İnsanın, İnancın ve Mekânın İnşası-II: Değerler ve Kavramlar)Uluslararası ve Disiplinlerarası Ruh Sempozyumu, 4 - 05 Haziran 2020