AKROMEGALİDE NÖTROFİL-LENFOSİT ORANI VE PLATELET-LENFOSİT ORANI AÇLIK PLAZMAGLUKOZU İLE İLİŞKİLİDİR


ÖZDEMİR KUTBAY N., ŞARER YÜREKLİ B. P. , YILDIRIM ŞİMŞİR I.

AYDIN MULTİDİSİPLİNER ENDOKRİN GÜNLERİ, Aydın, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018

  • Basıldığı Şehir: Aydın
  • Basıldığı Ülke: Türkiye