Recent Developments in Nuclear Medicine Applications of Radiolabeled Nanocarriers


Creative Commons License

Atlıhan Gündoğdu E. , Ekinci M. , Özgenç E. , İlem Özdemir D. , Aşıkoğlu M.

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.4, pp.84-96, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 4
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : International Journal of Scientific and Technological Research
  • Page Numbers: pp.84-96

Abstract

Abstract

Advances in nanotechnology have increased the use of polymers with modifiable properties in the development of drug delivery systems. In the development of more effective radiopharmaceuticals which can be used especially in imaging and treatment, the application of nanoparticles that composed of polymeric systems has gained importance today. Synthetic polymers such as poly ethylene oxide (PEO), poly glutamic acid (PGA) and poly lacticoglycolic acid (PLGA) are examples of polymers suitable for clinical use and used in the development of nanocarriers. Liposomes, micelles, polymerosomes and nanoemulsions are referred to as nanoparticle systems composed of polymeric systems. These systems are more localized in the desired tissue due to the increased permeation and retention effect (EPR), and increase the effectiveness in treatment and diagnosis. In this review, the studies on the use of polymers used in imaging and treatment and the applications of nuclear medicine in the nanoparticle systems prepared with these polymers will be evaluated.

Key words: Polymer, Radiolabeling, Nanotechnology, Nuclear Medicine. 

Özet

Nanoteknoloji alanındaki ilerlemeler, ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesinde değiştirilebilir özelliklere sahip polimerlerin kullanımını arttırmıştır. Özellikle görüntülemede ve tedavide kullanılabilecek daha etkili radyofarmasötiklerin geliştirilmesinde, polimerik sistemlerden oluşan nanotaşıyıcıların uygulanması günümüzde önem kazanmıştır. Poli etilen oksit (PEO), poli glutamik asit (PGA) ve poli laktikoglikolik asit (PLGA) gibi sentetik polimerler, klinik kullanım için uygun olan ve nanotaşıyıcıların geliştirilmesinde kullanılan polimer örneklerindendir. Lipozomlar, miseller, polimerzomlar ve nanoemülsiyonlar polimerik sistemlerden oluşan nanotaşıyıcı sistemler olarak ifade edilmektedir. Bu sistemler arttırılmış geçiş ve alıkonma (EPR) etkisine bağlı olarak istenen dokuda daha çok lokalize olup, tedavide ve teşhiste etkinliği arttırırlar. Bu derlemede görüntülemede ve tedavide kullanılan polimerler ve bu polimerlerle hazırlanan nanotaşıyıcı sistemlerin nükleer tıp uygulamalarına ait yapılmış çalışmalar değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: polimer, radyoişaretleme, nanoteknoloji, nükleer tıp.