İnterstisyel akciğer hastalığı görünümünde akciğer adenokarsinomu olgusu


AKÇAM T. İ. , ERGÖNÜL A. G. , ÇAĞIRICI U. , ÇAKAN A. , VERAL A.

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE