İzmir Körfezi Kıyılarından Toplanan Makroalglerin Pigment Potansiyeli


Creative Commons License

Yiğitkurt S. , Kırtık A. , Uğur S., Durmaz Y.

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.45-52, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.45-52

Abstract

Deniz yosunları yüksek miktarda protein, yağ asitleri ve mineral maddeler içermektedir. Makro alglerin biyokimyasal içerikleri tür, ışık, sıcaklık vb. koşullara bağlı olarak değişir. Tuzluluk ve sıcaklık koşullarına bağlı olarak Ege Denizi, makro algler bakımından yüksek tür çeşitliliğine sahiptir. Bu çalışmada Ege Denizi İzmir Körfezi kıyılarında seçilen istasyonlardaki su sıcaklığı en düşük 10,1ºC, en yüksek 25,1ºC, pH değerleri ise 7,8-8,1 aralığında ölçülmüştür. İzmir Körfez kıyılarında 12 adet makro alg türü; Yeşil Alglerden Ulva rigida, Ulva lactuca, Ulva compressa, Chaetomorpha linum, Kırmızı alglerden Gracilaria verrucosa, Gracilaria gracilis, Laurancia papillosa, Laurencia obtusa, Corallina officinalis ve Kahverengi alglerden Cystoseira barbata, Cystoseira crinita, Halopteris scoparia tespit edilmiştir. İzmir Körfezi kıyılarından toplanan makro alg türleri gölgede oda sıcaklığında (25°C) kurutulup toz haline getirilerek analizler yapılıncaya kadar 20°C'de karanlık ortamda muhafaza edilmiştir. Örneklerdeki pigmentler (klorofil-a ve toplam karotenoid) spektrofotometrik yöntem ile analiz edilmiştir. Toplam karoten miktarı en yüksek Chaetomorpha linum (Chlorophyta) türünde 0,532±0,01 mg/g olarak tespit edilmiştir. En düşük toplam karoten miktarı ise Ulva lactuca’da 0,020±0,002 mg/g ölçülmüştür. Klorofil- a miktarı en yüksek Chaetomorpha linum (Chlorophyta) türünde 0,319±0,008 mg/g tespit edilirken, en düşük Gracilaria verricosa türünde 0,034±0,0003 mg/g ve Laurencia obtusa türünde 0,035±0,004 mg/g değeriyle ölçülmüştür. Makro alg türleri yüksek düzeyde pigment değerlerine sahiptir. Bu çalışmada elde ettiğimiz veriler doğrultusunda İzmir Körfezi’ndeki bazı makro alg türlerinin pigment kaynağının ekonomik değerleri ortaya çıkarılmıştır.