Yüz ˙Ifadesi Tanıma için Topluluk Ögrenme ˘ Yöntemlerinin Performans Degerlendirmesi ˘ Performance Evaluation of Ensemble Learning Methods for Facial Expression Recognition


Sağbaş E. A. , Uğur A. , Korukoğlu M. S.

2019 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU), İzmir, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2019, ss.1-5