Neonatal Braden Q basınç ülseri risk değerlendirme ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği


BALTACI N., CAN N., TEREK D. , ALTUN KÖROĞLU Ö. , YALAZ M. , AKISÜ M. , ...More

26. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ, 14 - 18 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text