Kadına Yönelik Şiddet ve Bağımlılık


Aktaş A., Havaçeliği Atlam D. , Fatma Dilek G., Koyuncu N. (Editor) , Coşkunol H. (Editor)

Ege Üniversitesi, İzmir, 2015

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2015
  • Publisher: Ege Üniversitesi
  • City: İzmir

Abstract

Tüm dünyada ve ülkemizde yaygın olarak karşımıza çıkan kadına yönelik şiddet, temelinde cinsiyet ayrımcılığı yatan bir olgudur ve kadınların özel veya toplumsal hayatta bedensel ve/veya ruhsal olarak örselenmesiyle sonuçlanan eylemler bütünü olarak görülmelidir. Son yıllarda kadına yönelik şiddetle mücadeleye odaklanan çalışmalar giderek daha fazla gündeme gelmektedir. Daha çok şiddet gören kadınları gündeme getiren araştırmalardan farklı olarak bu kitap, sadece şiddet mağduruna yönelik yapılması gereken hizmetlere dikkat çekmekle kalmamakta, şiddet uygulayanlarla da çalışılması gerektiğini önemle vurgulamaktadır. Şiddet uygulayanlarda madde kullanımı ve bağımlılığının, şiddeti tetikleyen önemli unsurlardan biri olduğu varsayımından yola çıkan bu çalışma, madde bağımlılığının kadına yönelik şiddetin hatta son dönemde cesaretle “erkek şiddeti” olarak açıkça telaffuz edilen büyük ve kadim sorunun çözümünde dikkate alınması gereken bir kıstas olduğunu göstermektedir. Bu kitap, şiddetin pençesinde kıvranan kadınlarımızın hak ettikleri adalete ve yaşam koşullarına kavuşmalarına katkıda bulunmak ve seslerini duyurabilmek umuduyla yazılmıştır.