Farklı Ekim Zamanı ve Azotlu Gübre Uygulamalarının Tere (Lepidium sativum L.) Bitkisinin Azot Fraksiyonları ve Bitki Besin Maddesi İçeriğine Etkileri


Creative Commons License

Yağmur B. , Okur İ. B. , Tuncay Ö. , Eşiyok D.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.29, ss.388-396, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 29 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.29133/yyutbd.564237
  • Dergi Adı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *
  • Sayfa Sayıları: ss.388-396

Özet

Azotlu gübreleme, yaprakların gelişmesine ve bitkinin daha iyi görünmesine neden olduğu için terede en çok tercih edilen gübreleme çeşididir. Fakat bu gübreleme sonucu tere yapraklarında nitrat ve nitrit birikimi söz konusu olabilmektedir. Nitrit ve nitritin başka bileşiklere bağlanmasıyla oluşan nitrozo bileşikleri toksiktir ve insan bünyesinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu çalışmada da; tere bitkisinin (Lepidium sativum L.) farklı azot formlarını içeren gübrelerle 2 yıl boyunca yetiştirilmesi sonucu yapraklarındaki nitrat, nitrit ve toplam azot birikimi ile bitki besin maddelerinin değişimi incelenmiştir. Sera çalışması olarak yürütülen denemede farklı azot kaynakları olarak; çiftlik gübresi (100 ton/ha), Ca(NO3)2 (150 kg N/ha) ve (NH4)2SO4 (150 kg N/ha) kullanılmıştır. Tere bitkisi Ocak’tan Mart’a ve Eylül’den Kasım’a kadar olan aralıklarda her yıl toplam 6 ay yetiştirilmiştir. Tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülen denemede tere yapraklarının % 90’ı 7-10 adet yaprak olduğu anda hasat edilmiş ve yaprakların azot fraksiyonları ile diğer besin madde içerikleri ve verimi saptanmıştır. Ekim zamanı ve uygulanan azot kaynağı, her iki yılda da verim ve yapraklardaki azot fraksiyonları üzerinde istatistiki anlamda etkili olmuş, fakat diğer besin madde miktarları üzerinde herhangi bir etkisi ortaya çıkmamıştır. Her iki yılda da en yüksek verim Ocak ve Eylül aylarında amonyumlu ve nitratlı gübre uygulamalarında, en düşük verim ise Mart ve Kasım aylarında çiftlik gübresi uygulamasında saptanmıştır. Her iki yılda da en yüksek nitrat, nitrit ve toplam azot değerleri ise nitratlı gübre uygulamasında ortaya çıkmıştır.