Endodontik Cerrahi Uygulanan Dentigeröz Kist Olgularında Klinik Başarının Değerlendirilmesi Olgu Serisi


KAVAL M. E. , TEKİN U. , ÇALIŞKAN M. K.

TDB 22. Uluslararası Dişhekimliğii Kongresi, 19 - 21 Mayıs 2016