Obez Hemşirelik Öğrencilerinde Egzersizin Yaşam Kalitesi Ve Fizyolojik Parametrelere Olan Etkisi


AKYOL A. , USTA YEŞİLBALKAN Ö. , KUTLAY E. , KANKAYA H. , MENEKLİ AMAÇ T., FADILOĞLU Z. Ç.

5.Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 Kasım 2017