Thinking the Problem of Induction Through Concept of Underdetermination


Yakın S.

Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2018, vol.5, pp.149-167

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 5
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.149-167

Abstract

ABSTRACT


In this work, it is argued that it can bring a new approach both to

the problem of induction, and more generally, to the conception of science

to describe the problem of induction through the thoughts posits by means

of the concept of underdetermination. For that purpose, first, i discussed

Goodman’s interpretation of induction, then clarify the relationship

between this interpretation and the underdetermination, then defined the

concept of transient underdetermination, which is theorised by Stanford,

and pointed out the similarities between Goodman’s interpretation and

transient underdetermination. As a result, i aimed to Show that, due to all

Bu çalışmada, tümevarım sorununu eksik-belirlenim kavramı ile

ortaya konan düşüncelerden hareketle tarif etmenin hem tümevarım

sorununa hem de genel olarak bilim kavrayışına yeni bir yaklaşım

getirebileceği tartışılmıştır. Bunun için ilk olarak tümevarım sorununun

Goodmancı yorumu ele alınmış, daha sonra bu yorum ile eksik-belirlenim

ilişkisi gösterilmiş, ardından Stanford’ın ortaya attığı geçici eksik-belirlenim


kavramı açıklanarak Goodmancı tümevarım sorunu yorumu ile geçici eksik-

belirlenim düşüncesi arasındaki benzerlikler belirtilmiştir. Son olarak, bu


benzerliklerden hareketle, tümevarım sorununu geçici eksik-belirlenim

kavramıyla düşünmenin, bilim tarihindeki rakip kuramlar arasında tercih

yapma sorununu tümevarım sorununun bir örneği olarak

değerlendirmemize olanak sağlayacağının ve bu yolla tümevarım sorununun

bilime ve bilim tarihine dair yeni içerimleri olacağının gösterilmesi

amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: eksik-belirlenim, tümevarım sorunu,

Goodman, Kyle Stanford, bilim tarihi