Microzooplankton Tintinnida (Protozoa: Ciliophora) communities from the İzmir Bay, Turkey and their diversity and distribution for last 20 years


Creative Commons License

Yurga L.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.35, no.3, pp.267-277, 2018 (International Refereed University Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.12714/egejfas.2018.35.3.06
  • Title of Journal : Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
  • Page Numbers: pp.267-277

Abstract

Bu çalışmada, İzmir Körfezinden 20 yıl süreyle toplanan örneklerdeki Tintinnida familyalarının dağılımları incelenmiştir. Saptanan 11 Tintinnid familyasına ait türlerin her yıl için düzenlenen tür listeleri, kantite ve kalite bilgileri, dönem boyunca değişim gösteren deniz suyu sıcaklıklarıyla birlikte incelenmiş, genel bir tür listesi oluşturulmuştur. Körfez’de sürekli bulunan yerli türlerin yanında, ballast tanklarıyla veya farklı taşınım yolları ile İzmir Körfezi’ne geldiği düşünülen yabancı türlerin de körfezdeki durumu ele alınmıştır. İzmir Büyük Kanal Projesinin 2000 yılında devreye girmesiyle nispeten temizlenen körfezde sürekli bulunan 2 büyük grup olan dinoflagellat ve diyatom familyalarına ait türlerin yanında, tintinnid familyalarına ait türlerin kalite ve kantitesinde artış görülmüştür.