Protected Cultivation in Mediterranean Region Trends and Needs


Tüzel Y. , Leonardı C.

Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.46, pp.215-223, 2009 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 46
  • Publication Date: 2009
  • Title of Journal : Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.
  • Page Numbers: pp.215-223

Abstract

Protected cultivation has rapidly expanded in many regions all over the world particularly starting from the early 1960’s because of the introduction of plastics in agriculture and subsequently during the 1970’s when the rise in oil prices resulted in increased heating costs. Thanks to the mild winter climatic conditions and to the possibility of adopting very simple protective shelters, the Mediterranean Region has gained more and more importance, representing now one of the most important areas in the world. At beginning of the diffusion of protected cultivation in the region, the main objective was to improve crop adaptability to greenhouse conditions, at times not favourable also because of lacking active climate control. Nowadays, environmental concerns play an important role as much as the trader’s and the consumers’ demands best quality and safe produce. In this paper, after presentation of the protected cultivation industry in Mediterranean region, the main strategies to adapt the production process toward its sustainability will be discussed.

Örtüaltı yetiştiriciliği dünyanın pekçok yerinde, özellikle plastiğin tarımda kullanılmaya başlandığı 1960’lı yıllardan itibaren başlayarak ve ardından ısıtma maliyetlerinin artışına neden olan petrol fiyatlarının yükseldiği 1970’li yıllarda da devam ederek hızla yayılmaktadır. Ilıman iklim koşulları ve böylelikle basit koruyucu yapıların adapte edilebilme olanağı sayesinde bugün dünyanın en önemli alanlarından birini temsil eden Akdeniz Havzası giderek önem kazanmıştır. rtüaltı yetiştiriciliği dünyanın pekçok yerinde, özellikle plastiğin tarımda kullanılmaya başlandığı 1960’lı yıllardan itibaren başlayarak ve ardından ısıtma maliyetlerinin artışına neden olan petrol fiyatlarının yükseldiği 1970’li yıllarda da devam ederek hızla yayılmaktadır. Ilıman iklim koşulları ve böylelikle basit koruyucu yapıların adapte edilebilme olanağı sayesinde bugün dünyanın en önemli alanlarından birini temsil eden Akdeniz Havzası giderek önem kazanmıştır. Örtüaltı tarımı bu bölgede yaygınlaşmaya başladığında temel amaç, iklimin uygun olmadığı koşullarda aktif iklim kontrolu yapılamadığından bitkinin sera koşullarına adaptasyonunu geliştirmekti. Günümüzde ise gerek çevre ile ilgili konular, gerekse de ticaretini yapan ve tüketiciler tarafından kaliteli ve güvenli ürünlere duyulan talep önemli rol oynamaktadır. Bu makalede, Akdeniz Havzasında örtüaltı tarımı ile ilgili bilgi verildikten sonra, üretim işlemini sürdürülebilir kılabilecek ana stratejiler tartışılacaktır. Örtüaltı tarımı bu bölgede yaygınlaşmaya başladığında temel amaç, iklimin uygun olmadığı koşullarda aktif iklim kontrolu yapılamadığından bitkinin sera koşullarına adaptasyonunu geliştirmekti. Günümüzde ise gerek çevre ile ilgili konular, gerekse de ticaretini yapan ve tüketiciler tarafından kaliteli ve güvenli ürünlere duyulan talep önemli rol oynamaktadır. Bu makalede, Akdeniz Havzasında örtüaltı tarımı ile ilgili bilgi verildikten sonra, üretim işlemini sürdürülebilir kılabilecek ana stratejiler tartışılacaktır.