Psikiyatri kliniklerindeki İntörn Öğrencilerin Hemşirelik Tanısı Saptama Becerileri ve Etkili Etmenlerin İncelenmesi


DÜLGERLER Ş. , BEYCAN G. , KAÇMAZ E. D. , DEMİRKOL H.

IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016