Artistik Buz pateni Sporcularında Antropometrik Özellikler ve Fiziksel Uygunluk Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi


Kutlay E. , Haslofça F., Haslofça E.

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2019, cilt.1, no.1, ss.2093-2107

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.2093-2107

Özet

 

Özet

Giriş ve Amaç: Bu araştırmada elit artistik buz pateni sporcularının antropometrik ve fiziksel uygunluk değerleri arasındaki ilişkileri incelendi.

Yöntem: Çalışmaya 11-16 Yaş grubunda kız (n: 12) ve erkek (n: 9) 21 elit sporcu katıldı. Kızlar üç, erkekler iki ayrı yaş grubunda değerlendirildi. Antropometrik ölçümler, ISAK protokolüne (1) uygun alındı. 6 ve 8 bölge deri kıvrımı kalınlıkları toplamı, vücut yağ oranı (VYO) (2), vücut kütle indeksi (VKİ), Manouvrier Index, Bel/kalça oranı ve kızlar Grup II ve III ile erkekler Grup II’de somatotip özellikler hesaplandı (3). Ayrıca tüm gruplara denge, esneklik, pençe kuvveti, dikey sıçrama, çeviklik, geriye top atma, sürat ve dayanıklılık testleri uygulandı. IBM SPSS 25.0 istatistik programı kullanılarak tanımlayıcı istatistik analizleri yapıldı. Değişkenler arası ilişki Pearson Korelasyon katsayısı ile hesaplandı. Anlamlılık düzeyi p< 0.01 ve p<0.05 olarak alındı. 

Bulgular: Erkeklerde vücut ağırlığı, boy ve kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, VKI, humerus çapı, ayak uzunluğunun; denge, çeviklik haricinde tüm fiziksel uygunluk parametreleriyle (p <0.01, p <0.05)çevre ölçümlerinin;pençe kuvveti, dikey sıçrama, geriye top atma, sürat ve dayanıklılık ile (p<0.01, p<0.05) ilişkili olduğu gözlendi. Endomorfi özelliğin; esneklik ve dayanıklılık ile negatif ilişkileri saptandı (p<0.05). Kızlarda vücut ağırlığı, boy ve kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, VKI’nin; esneklik, pençe kuvveti, geriye top atma ile (p <0.01, p <0.05)çevre ölçümlerinin; esneklik, pençe kuvveti, dikey sıçrama, geriye top atma ile (p <0.01, p <0.05), çap ölçümlerinin; pençe kuvveti ile (p<0.01, p<0.05) ilişkileri saptandı.

Sonuç: Sporcularda belirli aralıklarla yapılan özel alan testleri ve standart testlerle morfolojik özellikler ve motor beceriler arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi, ilgili federasyonların sporcu seçimi ve antrenman planlamalarına katkı sağlayabilir ve hedeflerini doğru yönlendirebilir. 

Anahtar kelimeler: Fiziksel özellikler, Fiziksel uygunluk, Artistik buz pateni.