Türkiye’de Kronik HCV Enfeksiyonunun Profili: Çok Merkezli HEP-C Çalışmasının Sonuçları


YAMAZHAN T. , TAŞOVA Y., CANDEVİR A. U. , KARSEN H., ESEN Ş., ÖZTOPRAK N., ...Daha Fazla

7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, 8 - 13 Mayıs 2018