Uzun Vadeli Sporcu Gelişimi


Pekünlü E. , İlbilge Ö.

Spor Yayınevi ve Kitabevi, Ankara, 2016

  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayınevi: Spor Yayınevi ve Kitabevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Uzun Vadeli Sporcu Gelişimi (UVSG) sporda mükemmelliğin sistematik olarak nasıl geliştirileceğini, yerel, bölgesel ve ulusal spor örgütlerine aktif katılımın nasıl artırılacağını anlatmaktadır. Bu kitapta, beceri eğitimini uzun vadeli planlama ve insan gelişimi bilgisiyle birleştiren sporcu merkezli bir yaklaşım olan UVSG modeli anlatılmaktadır.
UVSG’nin öncüleri ve veteran UVSG yöneticileri olan yazarlar Balyi, Way ve Higgs  mevcut yetenek gelişim modellerini eleştirmekte ve uzun vadeli sporcu gelişimi için bu modellerinin eksikliklerini açıklayarak UVSG için yeni bir yaklaşım ortaya koymaktadırlar.
 Kitabın I. Ana Bölümü uzun vadeli sporcu gelişiminin temelini oluşturan görüşleri ele almakta ve bu görüşlerin fiziksel ve zihinsel engellileri de kapsayacak şekilde bütün katılımcılara nasıl uygulanabileceğini açıklamaktadır.
 II. Ana Bölüm’de; bu temel görüşler, UVSG’ye yön veren ve onu şekillendiren önemli etkenlerin tanımlanmasıyla genişletilmektedir. Ayrıca sporda mükemmelliği sağlamak için gereken süre hakkında ve de antrenman dönemlemesi ve sporcunun hangi gelişim aşamasında bulunmakta olduğu konusu arasındaki ilişki hakkında da bilgi sunmak-tadır. 
UVSG, katılımcılara yönelik spor yaşantısının kalitesini geliştirmek için bütün spor sistemini değiştirmekle ilgili olduğundan, sporcu gelişiminin farklı aşamalarındaki yarışmaların/maçların miktarı, çeşidi ve kuralları da incelenmektedir. Ele alınan diğer bir konu ise por yaşantısını geliştirmek için sporcuları etkileyen çok sayıda sistemin (ör: spor örgütleri, okullar, rekreasyon sistemleri) nasıl bir arada çalışabileceği konusudur.
III. Ana Bölüm insan gelişiminin yedi aşamasını incelemektedir. Temel insan hareketlerinin öğrenildiği Aktif Başlangıç aşamasından (yaşamın ilk altı yılı) temel hareket becerilerinin geliştirildiği EĞLENCELİ Temel Beceriler aşamasına (erkekler için 6–9 yaş, kızlar için 6–8 yaş) geçiliyor ve sonrasında çocukların çok çeşitli temel spor becerilerini öğrenme-sinin büyük öneme sahip olduğu Antrenmanı Öğrenme aşamasına (erkekler için 9–12 yaş, kızlar için 8–11 yaş) geçiş sağlanıyor. Bu üç aşama –bir arada değerlendirildiğinde– fiziksel yeterliliğin geliştirildiği dönemi kapsamaktadır. Bu dönem sonrasında bireyler yüksek performans sporunda mükemmelliğin peşinden gidebilirler. Bu, Antrenman için Antrenman (ergenlikteki büyüme dönemi), Yarış-mak için Antrenman (ergenlik sonrası dönem) ve Kazanmak için Antrenman (erken yetişkinlik) olarak adlandırılan üç aşamada gerçekleşir. Kitabın bu ana bölümü UVSG modelinin farklı aşamalarında yer alan katılımcılar için en uygun programları özetlemektedir. Temel hedef ise herkesin son aşamaya –Yaşam Boyu Aktiflik– ulaşabilmesini sağlamaktır. Bu aşama, resmi olmayan rekreasyon düzeyinden “master” yarışmaları/turnuvaları düzeyine kadar uzanan çok çeşitli fiziksel etkinlikleri sunmaktadır.Bu kitap yüksek performans sporcuları ye-tiştirmek ve sağlıklı ve aktif vatandaşlar oluşturmak için bir yol haritasıdır. UVSG modeli, sporcuların genellikle hedeflerini değiştirdiklerinin farkındadır. Bazıları yüksek performans yolundan ayrılırlar, bununla birlikte spora katılımı sürdürürlerse bu yola diledikleri zaman yeniden geri dönebilirler. Bu kitabı doğumdan yetişkinliğe ve daha ileri dönemlere uzanan spora yönelik gelişimin genel bir taslağı olarak kullanabilirsiniz veya ilgili olduğunuz alan konuya daha yakın-sa belirli bir sporcu grubuna veya belirli bir yaşam aşamasındaki katılımcılara ayrıntılı programlar hazırlamak amacıyla da kullanabilirsiniz. Nasıl kullanacağınız size kalmıştır.