Tropikamid ve siklopentolat hidroklorid kullanımının laser flaremetre ölçümlerine etkileri


YILMAZ DAĞ M., GÜVEN YILMAZ S. , PALAMAR ONAY M. , ATEŞ H.

TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 4 - 08 Kasım 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye