Tütün Endüstrisi Taktikleri ve Etkili Mücadele: Güncel Değerlendirmeler


Creative Commons License

Durmaz S.

in: TÜRKIYE SAĞLIK RAPORU-2020, Sarp Üner,Pınar Okyay, Editor, Hipokrat, Ankara, pp.1041-1046, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Hipokrat
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.1041-1046
  • Editors: Sarp Üner,Pınar Okyay, Editor

Abstract

Tüm dünyada tütün kontrol politikalarının yaygınlaştırıldığı 2000-2014 yılları arasında tütün ürünlerinin perakende satış değerleri %121 artmıştır. Kazançları ile Türkiye milli gelirinin %42’sine denk gelen en büyük altı sigara şirketi 2015 yılında, her tütün içimi kaynaklı ölüm başına yaklaşık 10 bin Dolar kar elde etmiştir. Endüstrinin Türkiye’de sigara iç satışı rakamları 2012 yılında 99.3 milyar iken 2016 yılında 105.5 milyara çıkmıştır. Türkiye’de tütün kontrol politikalarının etkin uygulandığı 2008-2012 yıllarında yeni fiyatlama stratejileri geliştirmiş, ürünlerini farklılaştırıp çeşitlendirmiş, tanıtım ve üretim maliyetlerini düşürme çalışmaları yürüterek kamuda uygulanan tütün kontrol politikalarının etkilerini aşmaya başarmış, kârlılıklarını devam ettirebilmek için yöntemler geliştirmiştir.