Akut Lenfoblastik Lösemi Model Hücre Dizisi olan CCRF CEM de Sitozin Arabinozid ve L Asparajinaz ın Ardışık Kullanımının Birbirlerinin Sitotoksik Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması


ŞAHİN F. , BİRAY AVCI Ç. , KAYMAZ B. , SELVİ GÜNEL N. , GÜNDÜZ C. , KOSOVA B. , ...Daha Fazla

34. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2008

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye